SmartXide Touch DOT/RF

SmartXide Touch DOT/RF

(CO₂ + Radyofrekans)

SmartXide Touch DOT/RF: Kombine Etki, Tam Yenilenme.

Smartxıde Touch Dot/Rf Tedavisi İçin: Cildiniz İçin Değerli Birliktelik

DEKA, estetik tıp ve dermatolojik cerrahi için tasarlanmış yenilikçi ve özel bir şekilde tasarladı. Smartxide Touch olarak adlandırılan bu cihaz, CO2 lazeri ve radyofrekansın (RF) beraber kullanıldığı HiScan DOT/RF tarayıcı sistemi ile donatılabilir.

SmartXide Touch, etkin bir neokollajenezis stimülasyonu ile dokularda benzersiz bir çaba sarf ederek cilt kusurlarını düzeltir ve kırışıklık ve sarkıklar gibi yaşlanma etkilerine karşı hareket eder. Ayrıca şimdiye dek boyun, dekolte bölgeleri ve perioküler alan gibi tedavi edilemez olarak düşünülen bölgeler için de idealdir.

İleri lazer sistemlerinde dünya lideri olan DEKA, teknolojik gelişmelerdeki otuz yıllık bilgi birikimini SmartXide Touch’ta yoğunlaştırdı. Özel PSD® (Pulse Shape Design — Vurum Şekli Tasarımı) teknolojisi olan CO2 lazer kaynağı, dermatolojik uygulamalarda daha önce erişilememiş performans seviyelerine ulaşır. Terapötik etki, hastalara minimum termal zarar ve inanılmaz hızlı iyileşme zamanları ile uygulamayı kontrol altında tutup, maksimum güvenilirlik sağlayarak seçici olarak yüzey dokularına ve derin bölgelere ulaşır. Devam eden yenilik arayışıyla uyumlu olarak, DEKA yeni, multidisipliner, öncü bir lazer sistemini sunuyor.

Lazer Kaynağı: CO2 – 10600nm / Radyofrekans

Deka SmartXide2 Touch Co2 Karbondioksit Lazer RadyoFrekans

 • HiScan DOT/RF ile CO2 fraksiyonel lazer ile bipolar RF enerji kaynağını bir araya getiren ilk tarama sistemi

 • 5 adet SmartStack Seviyesi ile Termal etki ve buharlaşma derinliğinin tam kontorlü

 • Lokal sıcaklık artışlarını en aza indirmek için özel, SmartTrack ile randomize edilmiş fraksiyonel tarama algoritması.

 • 5 adet Boyut ve boy/genişlik oranı ayarlanabilen tarama şekilleri.

 • 2,000,000’dan fazla kombinasyon ayarı mevcut.

 • PSD®Teknolojisi ile Özel Vurum Şekli Tasarımı teknolojisi vurum şekline maksimum esneklik sağlar: S-vurum, D-vurum, H-vurum ve CW modu, SmartXide Touch’ın cerrahi yeteneklerini oldukça fazla artırır.

 • Mükemmel Veritabanı: Estetik Dermatoloji ve diğer uygulamalar için tasarlanmış entegre protokoller (Jinekoloji, V2LR ve Dişçilik gibi).

 • Multimedia:Bütünleştirilmiş eğitim fotoğraf ve videoları uzmanlar ve çalışanları için hızlı ve hedeflenen eğitimi sağlar

Cilt Yenilenmesi İçin Değerli Birliktelikler

SmartXide2 DOT/RF sistemi ile , DEKA, oluşturduğu yeni DOT/RF Tedavisi’ni tanıtıyor, fraksiyonel CO2 lazeri ile radyofrekansı’nın özel kombine etkisini kullanarak cilt değişiklikleriyle savaşan, yenilikçi bir prosedür. Estetik tıp ve dermatoloji alanlarında referans gösterilecek yeni işlem.

CO2 lazerliSmartXide DOT ile DOT Tedavisi, yaşlanma işlemi boyunca meydana gelen kırışıklıklar ve zararların tedavisinde altın standart olarak düşünülmektedir. Etkileyici sonuçlar, azalmış bekleme süresi ve yan etkiler sayesinde radyofrekans kaynağı ile çığır açıcı .kombinasyonu lazer tedavisi gelişiminde büyük bir adım oluşturmaktadır.

Yenilikçi HiScan DOT/RF tarayıcı sistemi sayesinde CO2 lazeri ve RF’ın birleşik etkisi cildin tüm katmanlarını titizlikle arar, cilt kusurlarını düzeltir ve kırışıklıklar ve sarkıklıklar gibi yaşlanma etkilerine karşı koyar. 

RF-bipolar teknolojisi cildin seçici ısınmasını aktive eder, CO2 tedavisinin tamamlayıcı ve güçlendirici etkilerini derindeki remodeling dokusu, sarkıklıkları gerdirerek ve yeni kollajen üretimi için fibroblast aktivitesini uyararak gösterir. CO2 ve RF’ın kombine etkisi hastalar için muazzam yararları olacak şekilde tedavi sonrası oluşan eritemi ve bekleme süresini azaltır.

CO2 lazer ile RF kaynağının yararlarını kombine ederek, SmartXide2 DOT/RF; modern medikal-estetik uygulamalarında vazgeçilmez çok çeşitli bir uygulama alanı ve yararlar sunuyor.

Özel nitelikleri ve ana tarama parametreleri üzerindeki tam kontrol sayesinde SmartXide2 DOT/RF sistemi bu pazardaki en becerikli ve en eksiksiz cihazdır. Her hastanın beklentilerini karşılamak için tek bir cihaz kullanarak kolayca en uygun lazer uygulamasını seçerek profesyonel tedaviye müsaade eder.

Son on yılın yaşlanma karşıtı etkisinde dönüm noktası

Fraksiyonel fototermolizin görünmesi son on yılın yaşlanma karşıtı etkisinde dönüm noktası olan yeni bir yöntem geliştirilmesini mümkün kıldı:Cilt yenilenmesi için DOT Tedavisi; özel CO2 fraksiyonel lazer sistemini kullanan SmartXide DOT

Geleneksel karbondioksit lazerlerinin(uzun süreler boyunca kırışıklık gidermede altın standart olduğu düşünülmüştür) etkinliğiyle yeni bir uygulama tekniği olan DOT Tedavisi’nin kombine edilmesi bilinen sert yan etkiler olmadan güçlü sonuçlar vermektedir.

Bu yöntem nasıl etki eder?

Hi-SCAN DOT tarama yöntemi sayesinde gösteriliyor ki,CO2 lazer emisyon noktasal bölgelerde gerçekleştiriliyor ve sağlıklı doku oluşumunu mikro alanlara termal hasar vererek uyarıyor.Mikro alanlardaki kontrollü ısı yayılımı hızlı bir şekilde doku kasılmasını uyarır ve yeniden kollejinasyon uyarılır.Sağlıklı doku alanları ile tedavi edilen alanlar arasında hızlı bir doku onarımı başlar.Yeniden düzenlenme süresi kısalır ve tedavi sonrası eritem oluşumu ciddi bir şekilde azalır.

Piyasada bulunan çoğu fraksiyonel CO2 lazer sistemi aynı disiplinle çalışır fakat aralarında büyük farklılıklar olabilir.Güç,atış şekli,tarama sistemi,ışınlama sistemi,tarama noktaları arasındaki mesafe gibi klinik sonuçlara etkileri kaçınılmaz olan etkenler sayılabilir.

SmartXide DOT sisteminin benzersizliği

• Smartpulse emisyon sistemi ile maximum etkinlik sağlanırken aynı zamanda doku hasarı kontrolü sağlanır.Smartpulse iki kısımdan oluşur.İlk kısım yüksek güç ve kısa emisyon süresi,hızlı bir epidermis ablasyonu ve çevre dokulara zarar vermeden derinin ilk katmanına etki etmesini sağlar.İkinci kısım ise daha düşük güç ile atış yapar ancak ısıyı derinin daha derinine iletir böylelikle deri sarkmalarını daha iyi önler ve yeni kollajen oluşumunu daha iyi uyarır.Stack parametresine göre ayarlanmış bir veya daha fazla atış peşpeşe tüm DOT bölgeleri taranarak hızlı bir şekilde önceden ayarlanmış güç değerleriyle yapılır,böylelikle ablasyon derinliği ve dokuya nasıl işleyeceği söz konusu alanların tedavisi göz önüne alınarak ve hastanın ihtiyaçlarına göre kontrol altında tutulur.

• Smartxide DOT sistemi çalışmasında,taranacak alanların işlem görme yolunu optimal kılmak,termal eylemi yoğunlaştırmak ve çalışılan alandaki dokuyu sağlıklı tutabilmek için,akıllı çalışma dizileri bulunmuştur.Sistemin çalışma algoritmasını bu diziler oluşturur.

• Smartxide DOT sistemi çalışmasında,taranacak alanların işlem görme yolunu optimal kılmak,termal eylemi yoğunlaştırmak ve çalışılan alandaki dokuyu sağlıklı tutabilmek için,akıllı çalışma dizileri bulunmuştur.Sistemin çalışma algoritmasını bu diziler oluşturur.

SmartXide Touch ile hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için atım seçimi mükemmel ablasyon modülasyonu ve termal denaturasyon sağlar.

SmartXide Touch multidisipliner uygulamalar için özellikle estetik tıp ve dermatolojik cerrahi alanında optimal vurumları oluşturur.Bu durum, RF kombine CO’ lazerde kullanılan, her bir vurumdaki enerjinin ve vurum şeklinin kontrolüne imkan kılan özel PSD teknolojisinin kullanılmasının bir sonucudur.

SmartPulse (SP),DekaPulse (DP),HighPulse (HP) seçenekleri ile kullanıcılar her zaman hastanın ihtiyacına uygun olan cilt soyma ve cerrahi tedavi şekillerinden harika bir şekilde faydalanıyor.

PSD ablasyon ve koagülasyon (termal etki) tedavisini rastgele veya fraksiyonel olarak şekillendirilebilir:

 • Ablasyon: Yüksek tepe enerjisi çok kısa süre içinde serbest bırakılır ve derinin sudan daha az zengin olan özellikle en üst katmanının ablasyonu sağlanır.
 • Koagulasyon (ısı etkisi): Hızla iletilen CO’ lazer enerjisi ısıya dönüştürülerek derinin derin ve sudan zengin katmanlarına yayılır.
 • Direk etki dokunun sıkılaşması ve yeni kollajen üretimi mekanızmasının düzenlenmesidir.

  Hekim ve hasta için avantajlar belirgindir: her atış şeklinin belirli özellikleri farklı tedavilerde birçok fayda göstererek kullanılabilmesini sağlar,invaziv girişim gerekmez,daha hızlı bir iyileşme süreci sunar ve mükemmel sonuca ulaştırır.

Radyofrekans uygulaması CO2 lazer tedavisinin derin dokuların yenilenme organizasyonuna,doku sarkmalarının sıkılaştırılmasına ve yeni kollajen oluşumu için fibroblast aktivitesinin düzenlenmesine olan etkisini artırır.

HiSCAN DOT/RF tarama sisteminde bipolar RF teknolojisi cilt üzerinde derin ve lokalize bir eylemle seçici ısınmayı sağlamak üzere kullanılır.CO2 lazer ve RF kaynağının sinerjist kullanımı HiScan DOT/RF yenilikçi sisteminin derinin tüm katmanlarına ulaşılmasını sağlar.

Doku yüzeyine mükemmel bir kontrol ile yönlendirilen ısı yardımıyla hastalar hızlı ve etkili bir tedaviden fayda görecektir.

HiScan DOT/RF’nin bipolar RF teknolojisi cildin belli bir katmanının ısınmasını sağlar ve neokollajenezis için derin uyarı oluşmasına katkıda bulunur.

Smartstack işlevi,aynı noktaya (DOT) 1den 5 e kadar kuvveti değişkenlik gösteren atış yapma imkanı sağlaması ile derinin derinlerinde iletimi sağlanan enerjinin ve ısı etkisinin maksimum duyarlılıkta kontrolünü garanti eder.DOT/RF terapisini SMartXİde Touch sistemini kullanarak yalnızca ablasyon işlevini gerçekleştiren diğer lazer sistemlere göre daha güvenli ve etkili sonuçlar verir.Bu avantajlara hızlı iyileşme sürecinin eklenmesi hastanın konforunu sağlamada en önemli etmendir.

Effects of the laser pulses on the skin in proportion to increase of the SmartStack level. A progressive narrowing of the ablation channel due to the enhanced shrinkage effect can be observed.

• Isı etkisinin kontrolü: hekim aynı nokta üzerinde lazer enerjisini tek bir atış ya da çok sayıda ardışık atışlarla kullanabilir. Smartstack düzeyinin artırarak dokunun bir atış ile diğeri arasında soğuması sağlanabilir,böylece termal hasar ve istenmeyen yan etkiler azaltılır,özellikle hassas bölgelerde ya da koyu tenli,Asya prototipindeki bireylerde.

• Derinlik iletiminde hassas kontrol: Smartxide Touch sistemi yara izleri gibi daha büyük ve derin ablasyon gerektiren işlemlerde dahi deri üzerindeki yoğun kanamaları engeller,bunun sonucunda uzun iyileşme sürelerinin önüne geçer.

DOT/RF ile Smartstack teknolojisi,tüm farklı parametreler için doğru seçimler sunabilir bu sayede tüm estetik ve dermatolojik tedaviler için en etkin yolu ve hastalar için de operasyon sonrası hızlı iyileşmeyi sağlayabilir.

Bu özellikleri daha kompleks tedavilere gereksinim duyulan yara izleri,kutanöz lezyonlar,daha koyu ten rengine sahip hastalarda kullanılabilir ve PIH (post inflamatuar hiperpigmentasyon) riskini neredeyse ortadan kaldırır.

Boyun ve dekolte bölgesi gibi hassas alanlarda tedavi için ideal yöntem Smartack teknolojisidir.

İleri Tedavi Yöntemleri İçin Güçlü Bir Sistemin Sinerjik Teknolojileri

CO2 lazer tedavisi ve bipolar RF kaynağını kombine eden Hi-Scan DOT/RF tarayıcısı ile SmartsXide Touch sistemi kullanımı çok çeşitli uygulamalarıyla medikal estetik uygulamalarında hekimler için vazgeçilmez bir araç olma avatajları sunuyor.

SmartXide Touch dermatolojik ve estetik cerrahide de geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Yeni HiScan DOT/RF tarayıcı sistemi

Ürünlere Göre Tedavi Tipleri

Skarlar


Cilt Cerrahi


Anti-Aging ve Kırışıklıklar


Cilt Sıkılaştırma

Pigment Lezyonlar


Lazer Epilasyon

Sakal Bölgesinde Oluşan Kıl Dönmesi

Onikomikoz

Non-Ablative Cilt Gençleştirme


Lazer Epilasyon

Pigmente Lezyonlar


Lazer Epilasyon

Yüz Damarları

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Anjiomlar

Bacak Damarları

Siğiller

Doğum Lekeleri (PWS)

Flebostaz

İyi Huylu Pigmentli Lezyonlar

Dövme Silme

Rosacea (gül)

Anjiomlar

Anjiomlar

Poykilodermi

Flebostaz

Yüz Damarları

Bacak Damarları

Telenjiektazi

Çiller

DPN’ler

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Et Benleri

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Siğiller

Rosacea (gül)

Anjiomlar

Doğum Lekeleri (PWS)

Flebostaz

Yüz Damarları

Bacak Damarları

Poykilodermi

İltihaplı Akne

Lentijin

Çiller

DPN’ler

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Et Benleri

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Kırışıklıklar

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Siğiller

Dermal Isıtma

Lazer Epilasyon

Derin Doku Isıtma

Selülit Görünümü

SmartXide Touch DOT/RF

Skarlar


Cilt Cerrahi


Anti-Aging ve Kırışıklıklar


Cilt Sıkılaştırma

Pigment Lezyonlar


Synchro Repla:Y

Lazer Epilasyon

Sakal Bölgesinde Oluşan Kıl Dönmesi

Onikomikoz

Non-Ablative Cilt Gençleştirme


Motus AX

Lazer Epilasyon

Pigmente Lezyonlar


excel HR

Lazer Epilasyon

Yüz Damarları

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Anjiomlar

Bacak Damarları

Siğiller

Doğum Lekeleri (PWS)

Flebostaz

enlighten

İyi Huylu Pigmentli Lezyonlar

Dövme Silme

excel V

Rosacea (gül)

Anjiomlar

Anjiomlar

Poykilodermi

Flebostaz

Yüz Damarları

Bacak Damarları

Telenjiektazi

Çiller

DPN’ler

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Et Benleri

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Siğiller

Xeo

Rosacea (gül)

Anjiomlar

Doğum Lekeleri (PWS)

Flebostaz

Yüz Damarları

Bacak Damarları

Poykilodermi

İltihaplı Akne

Lentijin

Çiller

DPN’ler

Yaşlılık Lekeleri/Kahverengi Lekeler

Et Benleri

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Kırışıklıklar

Akne İzleri

Yara İzi Küçültme

Kırışıklıklar

Siğiller

Dermal Isıtma

Lazer Epilasyon

truSculpt

Derin Doku Isıtma

Selülit Görünümü

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH