Q-Switch Lazer

Q-Switch Lazer

Q-Switch Lazer ile ilgili dövmelerin tarihi bundan 5,000 yıl öncesine kadar uzanmakta olup yapılan dövmelerin silinmesi isteği de bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Sadece ABD’nde on milyondan fazla kişinin dövme yaptırdığı tahmin edilmektedir. Dövmesi olan kişilerin yaklaşık üçte biri, yaşamlarının belli dönemlerinde bunlardan kurtulmak istemektedir. Geçmişte, böyle bir istek, çoğu kez dövmelerin kendisinden daha kötü bir durum olan kalıcı iz bırakma riskinden dolayı her zaman hayata geçirilememiştir.

Q-Switch Lazer Teknolojisinin Keşfedilmesi

Hâlbuki sadece Q-Switch lazer(Kalite Faktörü – Anahtarlı Lazer) teknolojisinin keşfedilmesiyle birlikte, dövmeleri etkin ve cerrahi girişim ihtiyacı olmadan çıkarmada kullanılan sistemlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Dünya üzerinde birçok dövme çeşidi bulunmakta olup bunlar etnik ya da toplumsal sınıf dövmeleri (belli bir grubu veya sosyal sınıfı gösteren), sembolik dövmeler (sentimental, cinsel veya dini), kozmetik amaçlı dövmeler ve travmatik dövmelerdir.

Q-Switch Lazer ile Dövme Silmesi

Dövmeyi çıkarmak amacıyla tedaviye başlamadan önce dövmenin dikkatli bir şekilde incelenmesi önem arz eder. Bir dövme esas itibariyle deriye enjekte edilmiş dış kaynaklı bir kromofordan oluşmaktadır. Mürekkep partikülleri, alt derideki fibroblastlar tarafından fagositoza maruz kalmakta ve böylece derinin üst katmanına kalıcı olarak yerleşmektedir.

Q-Switch Lazer Dövme Çeşidi

Mürekkebin yoğunluğu ve derinliği, dövmenin çıkarılmasında uygulanan tedavinin sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Örneğin, amatörce yapılmış olan dövmelerde, profesyonel dövmelere kıyasla farklı bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Karbon esaslı siyah mürekkep genellikle amatör dövmelerde kullanılmakta olup derinin farklı derinliklerinde bulunan düşük yoğunluklu pigmentleri içermektedir. Buna karşın profesyonel dövmeler ise çeşitli renkte pigmentlerden oluşur ve deriye oldukça homojen bir derinlikte nüfuz eden yüksek bir mürekkep yoğunluğuna sahiptir. Spesifik özelliklerine bakıldığında, amatör dövmelerin çıkarılması işlemi, profesyonel olanlara kıyasla normal olarak daha az sayıda seansta gerçekleşir.

 

İşleyişi nasıldır?

Q-anahtarlı lazerin ana özelliği, oldukça kısa bir süre zarfında (birkaç nanosaniye gibi) son derece güçlü bir darbe (megawatt cinsinden) üretebilmesi olup böylelikle dövme pigmentini parçalayan “fotoakustik” bir etki yaratmaktadır. Bu sayede, daha yüzeyde kalan pigment transepidermal olarak çıkarılırken, derin pigment ise fagositoz yapan hücrelerce uzaklaştırılır. Son olarak, lazerin neden olduğu pigmentteki ısıl değişimler, ortamda kalan tüm pigmentlerin görünmez hale gelmesini sağlamaktadır. Bu türden kısa lazer emisyonları, ısı etkisinin hedefe (bu durumda dövme pigmentine) yoğunlaşmasını sağlayarak böylece etrafındaki dokuyu korumaktadır.

 

Tedavinin etkili olabilmesi için lazerin pigment tarafından emilmesi gerekmekle birlikte bazen dövmede kullanılan renkler birden fazla olup dolayısıyla hepsini çıkarmak için tek bir lazer yeterli olmayabilir. Çift dalga boyuna sahip DEKA sistemi, sadece tek bir lazer kullanılmak suretiyle birçok rengin çıkarılmasını sağlamaktadır. Kızılötesi dalga boyunda işlev görerek (1064 nm) siyah ve mavi dövmelerin tedavisi mümkün hale gelirken, yeşil ışıkta (532 nm) kırmızı ve kırmızı tonlarındaki renklere etki etmektedir. Detaylı bilgi için http://estetik.andromed.com.tr/synchro-qs4/

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH